Beto Brito

Cantor, compositor, cordelista e rabequeiro. É considerado como um dos maiores representantes da literatura de cordel no país.